پروژه هاي آبياري

كم آبي و كاهش بارش در سطح كشور عزيزمان ايران باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي كشاورزان و باغداران گرديده است.در دنيا روشهاي نوين جهت مبارزه با كم آبي به وجد آمده كه مبتني بر رساندن صحيح آب به ريشه هاي محصولات با حداقل اتلاف مي باشد.

شركت آبانگاه با در نظر گرفتن محدوديتهاي مشتريان و همچنين توان مالي اين عزيزان اقدام به طراحي و ارائه پروژه هاي مختلف در سطوح قيمتي مختلف نموده است.

پروژه هاي آبياري اين شركت به طور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-آبياري زمينهاي كشاورزي بالاي يك هكتار

 

2-آبياري باغ يا باغچه

3-محصولات خانگي(گلدان و فضاي سبز خانگي)