راهنماي نصب سيستم آبياري هوشمند-باغ

(به نام خداوندي كه درخت و گياهان را از دانه اي ناچيز در عمق خاك بوجود مي آورد)

باغچه و باغ

طريقه نصب سيستم هوشمند

قطعات داخل بسته:

1-دستگاه هوشمند

2-كوپلينگ

3-لوله 16(1.6 اينچ)

4-دريپريا شير كوچك

5-سه راهي لوله16

6-زانويي لوله 16

7-بست انتهايي شيلنگ

8-رابط لوله 16

9-دستگاه پانچر

مراحل نصب:

*دستگاه هوشمند را بدون استفاده از آچار و فقط با دست به شير آب يا منبع آب يا خروجي استخر وصل كنيد.

 

*شيلنگ را به كوپلينگ وصل كرده و پيچ آن را سفت كنيد

 

*كوپلينگ را به انتهاي دستگاه هوشمند طوري وصل كنيد كه صداي تق شنيده شود 

 

براي خارج كردن كوپلينگ از دستگاه فقط كافيست كوپلينگ را از قسمت بدنه گرفته و به پايين بكشيد.

*شيلنگ را با استفاده از سه راهي و زانويي به طور مرتب از كنار گل ها و درختان عبور دهيد

 

*شيلنگ نزديك به درختان و گلها را با استفاده از ابزار پانچ(سوراخ كن)يا يك ميخ متوسط سوراخ كرده و به هر سوراخ يك دريپر وصل مي كنيد.براي نصب دريپرها روي سوراخها فقط كافيست انتهاي دريپر را روي سوراخ گذاشته و فشار دهيد تا انتهاي دريپر كاملا داخل شيلنگ قرار گيرد

 

*انتهاي شيلنگ  يا شيلنگهايي كه باز است(بستگي به انشعابهايي دارد كه گرفته ايد)با استفاده از كوركن انتهاي كور مي كنيد

 

دستگاه هوشمند را طبق دستور العمل برنامه ريزي كنيد

از اين به بعد طبق برنامه اي كه شما به دستگاه داده ايد آبياري فضاي سبز شما  آغاز و خود به خود قطع مي شود و نيازي به حضور شما نيست

توجه:

v    از محكم بودن بست ها و سه راهي ها و دريپر ها مطمئن شويد.

v    از قرار گرفتن صحيح باطري و همچنين سالم بودن آن اطمينان حاصل كنيد.و به چراغ هشدار ضعيف بودن باطري توجه كنيد

v    حتي المقدور از قرار دادن دستگاه هوشمند زير نور مستقيم خورشيد و باران خود داري كنيد.اگرچه دستگاه ضد آب  مي باشد.

v    براي بار اول ، ميزان آبدهي هر گل و درخت را بنابر نياز درختان و گلها، با باز و بسته كردن پيچ دريپر تنظيم كنيد.

v    به مشخصات فني دستگاه توجه داشته باشيد

حداكثر فشار آب براي دستگاه 120PSI  ميباشد و چنانچه فشار آب بيشتر باشد احتمال آسيب به دستگاه وجود دارد.(معمولا فشار آب لوله كشي شهري بيشتر از توان دستگاه مي باشد.بنابر اين با تنظيم شير آب ورودي از فشار بيش از حد جلوگيري نماييد)

دماي بيشتر از 60 درجه سانتي گراد ممكن است به دستگاه آسيب برساند.

حتما از باطري سالم و استاندارد استفاده كنيد